Logo

Powered By

The ultimate driving Training

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE A DRIVING HERO

DRIVING EXPERIENCE EVENTS S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în JUD. PRAHOVA, ORAȘ. SINAIA, STR. GHIOCEILOR, NR.18, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/552/2020, cod unic de înregistrare 42407280 („DRIVING EXPERIENCE EVENTS S.R.L” sau „noi”), în calitate de operator de date vă transmitem această Notă de informare pentru a vă explica modul în care prelucrăm datele cu caracter personal, felul în care acestea sunt utilizate, cum protejăm datele cu caracter personal și opțiunile disponibile persoanelor vizate cu privire la utilizarea propriilor lor informații, în conformitate cu legislația aplicabilă pe teritoriul României și Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, care abrogă Directiva 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”).

Vă transmitem această Notă de informare la începutul interacțiunii noastre prin intermediul site-ului web www.drivinghero.ro (inclusiv toate microsite-urile acestuia), precum și prin intermediul oricăror alte subdomenii și/sau site-uri web deținute și/sau administrate de DRIVING EXPERIENCE EVENTS S.R.L, împreună denumite „Website-uri”.

În această politică de confidențialitate, vă informăm cu privire la modul în care DRIVING EXPERIENCE EVENTS S.R.L colectează și prelucrează datele cu caracter personal și scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal atunci când utilizați site-urile noastre web, aplicațiile și/sau folosiți serviciile furnizate prin intermediul acestora.

1. Ce prelucrare face obiectul prezentei Note de Informare?

Această Notă de informare se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale:

Partenerilor noștri contractuali, precum, dar fără a se limita la, furnizori, vânzători, clienți, prestatori de servicii și/sau titulari ai drepturilor patrimoniale de autor și a drepturilor conexe („Parteneri comerciali”);

Vizitatorilor Website-urilor(„Utilizatori”);

Utilizatorilor înregistrați ai Website-urilor și utilizatorilor înregistrați ai serviciilor noastre, inclusiv abonați la comunicări comerciale (newsletter) și/sau orice persoană fizică în contextul plasării unei comenzi prin intermediul Website-urilor și/sau a oricăror servicii puse la dispoziția publicului sau care contractează un serviciu în orice alt mod care rezultă din utilizarea Website-urilor, inclusiv participanți la concursuri/campanii/promoții („Clienți”);

Participanților la/în cadrul competiției și/sau tombolelor noastre, astfel cum sunt definite în Secțiunea 4 de mai jos („Participanți”.)

2. Ce informații colectăm despre dumneavoastră

De fiecare dată când vizitați sau utilizați Website-ul, după caz, putem colecta următoarele date:

Date tehnice, de exemplu acest lucru poate include adresa internet protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil; aceste date pot fi colectate și prelucrate în numele nostru prin fișierele de tip cookies ale terțelor părți (mai multe informații despre fișierele de tip Cookie pe care le folosim, cât timp le folosim și despre scopurile pentru care le folosim la adresa www.romaniadrivingexperience.ro/politica-cookie/ ), date despre vizita dumneavoastră, de exemplu acest lucru poate include localizatoare uniforme de resurse (URL) complete, secvență de clicuri către, prin și de la Website-urile (inclusiv data și ora), informațiile sau produsele pe care le-ați vizualizat, vizionat sau căutat în cadrul Website-urilor (inclusiv articolele și/sau programele vizionate, categoriile accesate, timpii de răspuns ai paginilor, erorile de descărcare, durata vizitelor pe anumite pagini (inclusiv timpul mediu petrecut pe anumite pagini, vizionarea anumitor tipuri de conținut), timpul mediu petrecut într-o secțiune a Website-ului și numărul de vizualizări, numărul mediu de articole și/sau programe vizionate pe Website-urile noastre, informații privind interacțiunea cu paginile (cum ar fi derularea, clicurile și trecerile cursorului mouse-ului în pagină), metodele folosite pentru a naviga pe pagină, datele despre comportamentul Utilizatorilor/Clienților și orice număr de telefon folosit pentru a apela sau orice adresă de e-mail folosită pentru a contacta reprezentanții departamentului nostru de servicii pentru clienți.

De asemenea, colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi (de exemplu, informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de pe Website-uri sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, inclusiv, dacă este cazul, chestionare completate în cadrul Website-ului, inclusiv anterior filmărilor sau interviuri telefonice), informații pe care le furnizați atunci când vă înregistrați pentru a utiliza Website-ul, când vă abonați la serviciile noastre, inclusiv serviciul de comunicări comerciale realizate prin intermediul poștei electronice, atunci când vă înregistrați într-o bază de date a DRIVING EXPERIENCE EVENTS S.R.L, ori atunci când vă înscrieți pentru participarea în cadrul competiției și/sau producțiilor de orice natură ale DRIVING EXPERIENCE EVENTS S.R.L sau ale Companiilor noastre Afiliate, pentru dumneavoastră sau în numele unei alte persoane (de exemplu, copilul dumneavoastră), prin completarea unui formular de înscriere sau în alt mod, atunci când vă înscrieți în concursuri, promoții, campanii TV sau online organizate de DRIVING HERO și/sau de partenerii noștri sau studii organizate de DRIVING EXPERIENCE EVENTS S.R.L și/sau partenerii săi contractuali și când raportați o problemă legată de Website-urile noastre ori orice alt produs, serviciu și/sau bază de date a DRIVING EXPERIENCE EVENTS S.R.L. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele și prenumele, adresa poștală, adresa de e-mail și numărul de telefon, descriere personală și fotografie sau material video, vârsta, data nașterii și sexul, precum și alte informații, după caz. Spre exemplu, după cum este descris mai jos, putem prelucra cu consimțământul dumneavoastră, în unele cazuri, date cu caracter personal sensibile sau speciale, de exemplu, în limitele necesare participării dumneavoastră la/în programele audio-vizuale și/sau producțiile de orice natură ale DRIVING EXPERIENCE EVENTS S.R.L sau ale Companiilor noastre Afiliate (acolo unde este cazul) (a se vedea mai jos).

În unele cazuri, obținem datele dumneavoastră cu caracter personal de la terțe părți, precum parteneri de afaceri, (sub)contractanți de servicii tehnice, de plată și de livrare, agenții de publicitate, furnizori de servicii de analiză, furnizori de servicii de cercetare de piață, agenții de informații privind creditele, cunoscuți și/sau apropiați de-ai dumneavoastră, mandatari care acționează în numele dumneavoastră sau terțe societăți de producție etc. De exemplu, este posibil să obținem datele dumneavoastră cu caracter personal de la o agenție de casting sau dintr-o baza de date folosită de una dintre Companiile noastre Afiliate atunci când căutăm Candidați sau Participanți pentru competiția noastră. Când vizitați și vă înregistrați pe una dintre platformele noastre online (de exemplu Website-uri), este posibil să obținem datele dumneavoastră cu caracter personal de la un furnizor de comunicare socială terță parte, dacă optați în mod voluntar să vă înregistrați prin intermediul respectivei platforme de comunicare socială terța parte (de exemplu Google, Apple, Facebook). Putem de asemenea să obținem datele dumneavoastră cu caracter personal din registre și alte surse disponibile și accesibile public.

Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (de exemplu informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice, sănătatea, viață sexuala sau orientarea sexuala, informații referitoare la condamnări penale și infracțiuni), cu excepția cazului în care:

(i) aceste date cu caracter personal sensibile sunt relevante pentru un anumit scop în care prelucram datele cu caracter personal;

(îi) suntem obligați să facem acest lucru prin lege; și/sau

(iii) în cazul în care ne-ați furnizat consimțământul dumneavoastră explicit în mod separat (că de exemplu, pe perioada înregistrării pe Website-urile, sau la data înscrierii în campaniile, concursurile, promoțiile, programele și/sau producțiile noastre, studiile de cercetare organizate de noi și/sau orice alte baze de date online deținute sau administrate de DRIVING EXPERIENCE EVENTS S.R.L).

În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu Website-urile noastre sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al DRIVING EXPERIENCE EVENTS S.R.L, cu excepția cazului în care a-ți făcut aceste date publice (de exemplu, într-un forum de mesaje care este vizibil publicului sau într-o secțiune de comentarii publice), caz în care vom șterge aceste date de pe Website-urile noastre numai dacă legea impune astfel sau dacă nu dorim sa le pastram.

În cazul în care obținem datele dumneavoastră cu caracter personal de la o terta parte, va vom furniza, toate informațiile relevante despre prelucrare cat mai curand posibil, dar în orice caz nu mai tarziu de o luna de la obținerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv privind categoriile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, scopul prelucrării și temeiul juridic al acesteia sau, dacă datele cu caracter personal urmează sa fie utilizate pentru comunicarea cu dumneavoastră, cel târziu în momentul primei comunicări pe care o vom transmite către dvs. sau vom intentiona sa divulgam datele dumneavoastră către un alt destinatar, cel mai târziu la data la care acestea sunt divulgate pentru prima oară.

3. Cum folosim datele cu caracter personal și care este temeiul juridic al prelucrării

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care trebuie sa executăm un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră (de exemplu, termenii si conditiile Website-urilor, regulamentele de participare în cadrul concursurilor, contractele încheiate pentru participarea în cadrul programelor și/sau producțiilor DRIVING EXPERIENCE EVENTS S.R.L etc.); dacă trebuie să respecte o obligatie legala (de exemplu, legile aplicabile în relațiile de munca, contabilitate, audit, monitorizarea egalitatii de sanse); atunci cand este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terte parti) și pentru interesele dumneavoastră (de exemplu, pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelelor), cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese; dacă este necesar să protejăm interesele dumneavoastră vitale (sau interesele vitale ale altor persoane); și/sau în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale.

Prelucram informatiile dumneavoastră cu caracter personal pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră și pentru computerul dumneavoastră; pentru a îmbunătăți Website-urile noastre, inclusiv functionalitatea acestora; pentru administrarea Website-urilor; pentru operațiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, cercetare, statistica și de cercetare; pentru publicitate și marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel incat sa oferim un conținut, inclusiv un conținut personalizat, care ar putea fi de interes mai mare pentru dumneavoastră; precum și ca parte a eforturilor noastre de a păstra Website-urile în siguranta.

În unele cazuri, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră. În aceste cazuri, va vom solicita separat consimțământul, în mod transparent, atunci cand furnizati datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, veți putea sa va retrageti consimtamantul în orice moment prin transmiterea unui e-mail la contact@driving-experience.ro  sau, in cazul prelucrarilor realizate prin intermediul fișierelor de tip cookies și celor asimilate acestora, prin modificarea opțiunilor dumneavoastră realizate in platforma de gestionare a setarilor fișierelor cookies din cadrul Website-urilor. Cu toate acestea, retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

În cazul în care solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligațiile legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale sau să respecte obligațiile care ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza.

De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare și datele de contact, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor noastre împotriva dumneavoastră în viitor. Aceasta prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

Cel mai frecvent, vom folosi informațiile dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

a. Parteneri comerciali:

În scopul furnizarii de servicii, livrării de bunuri și efectuării plăților în baza contractelor relevante, vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, date de contact de afaceri, date bancare și codul de identificare fiscală, pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA. Aceasta prelucrare se bazează pe (i) executarea unui contract la care dumneavoastră, în calitate de Partener comercial, sunteți parte, (ii) obligații legale care ne sunt impuse și (iii) interesul nostru legitim.

În unele cazuri, prelucrăm date cu caracter personal, cum ar fi numele și datele de contact ale angajaților sau ale contractanților Partenerilor comerciali în scopul comunicărilor legate de executarea unui anumit contract cu Partenerii comerciali. Această prelucrare se bazează pe (i) executarea unui contract la care Partenerii comerciali sunt parte, (îi) obligațiile legale care ne sunt impuse și/sau (iii) interesul nostru legitim.

Fiind Partener comercial, vă putem furniza comunicări despre noile noastre produse și servicii. Dacă nu mai doriți să primiți aceste comunicari, puteți renunța trimițându-ne un e-mail la adresa contact@driving-experience.ro .

b. Utilizatori și Clienți:

În legătură cu înregistrarea și/sau utilizarea de către dumneavoastră a Website-urilor, este posibil să colectăm și să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, datele de contact, informațiile privind cardurile de debit, de credit, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail și datele privind localizarea geografică etc. Totodată, putem utiliza aceste date personale și atunci când:

vă înregistrați pentru a utiliza Website-ul (inclusiv încercări gratuite) și ne furnizați în acest sens informații despre dumneavoastră;

furnizați un comentariu, o evaluare sau altă postare utilizând Website-ul;

interacționați cu noi utilizând Website-ul;

interacționați cu noi prin alte mijloace, cum ar fi prin telefon, fax, SMS, e-mail, comunicare socială sau postări în legătură cu un Website sau o Aplicație Mobilă etc.

Această prelucrare se bazează pe:

(i) consimțământul dumneavoastră, exprimat prin intermediul ferestrei de dialog a consimțământului publicat când accesați pentru prima data Website-ul nostru, ori de câte ori o modificare a intervenit în legătură cu setările inițiale ale Website-ului care necesita obținerea consimțământului dvs., pe

(îi) interesele noastre legitime în a realiza acțiunile și configurările necesare pentru a permite vizitarea și/sau utilizarea Website-ului și pentru a asigura funcționalitatea, disponibilitatea și securitatea pe termen lung a sistemelor și conținutului nostru, respectiv pentru detectarea și prevenirea fraudelor;

(iii) o obligație legală care ne-a fost impusă; și/sau

(iv) executarea unui contract la care sunteți parte (de exemplu Termenii și Condițiile Website-ului).

În scopul furnizării serviciilor, a livrării de bunuri și efectuării plăților în baza contractelor relevante (inclusiv a abonamentelor), vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, datele de contact, datele bancare (după caz). Această prelucrare se bazează pe executarea unui contract la care Utilizatori și/sau Clienții sunt parte sau pe o obligație legală care ne este impusă.

Putem prelucra datele cu caracter personal astfel încât să vă putem oferi informații despre bunuri sau servicii care considerăm că vă interesează, fie în baza consimțământul dumneavoastră ori a interesului nostru legitim, atunci cand acest comunicări sunt relevante și adecvate și sunt realizate în legătură cu calitatea dumneavoastră de Client și/sau Utilizator al unui serviciu de-al nostru. Dacă sunteți un Client existent, vă vom contacta numai prin e-mail, prin SMS sau prin notificari push transmise prin intermediul Website-urilor (după caz), cu informații despre bunuri și servicii ale DRIVING EXPERIENCE EVENTS S.R.L, inclusiv despre bunuri și servicii similare cu cele care au făcut obiectul unei vanzari anterioare sau unei negocieri cu dumneavoastră, cu excepția cazului în care ați optat altfel anterior sau a cazului în care interesele noastre legitime pot prevala față de interesele și drepturile dumneavoastră fundamentale.

Dacă sunteți un Client nou, vă vom contacta prin mijloace electronice pentru verificarea identității dumneavoastră și pentru validarea solicitării de a vă înregistra pentru a utiliza un Website al nostru, respectiv pentru a vă comunica informații despre serviciul contractat sau despre relația contractuală dintre părți. Dacă ați optat pentru primirea notificarilor push prin intermediul Website-urilor și doriți să nu mai primiți aceste notificări push, puteți schimba setarile pe Website-ul accesat din browserul dumneavoastră. Dacă ați optat pentru primirea comunicărilor comerciale din partea DRIVING EXPERIENCE EVENTS S.R.L și doriți să nu mai primiți aceste comunicari, puteți schimba setările utilizând link-urile puse la dispoziția dumneavoastră în cadrul mesajele comerciale primite pe e-mail.

Vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu terțe părți în scopuri de marketing prin consimțământul dumneavoastră acordat în acest sens, prin bifarea căsuței de accept privind prelucrarea datelor cu caracter personal în momentul accesării Website-ului nostru

Putem, de asemenea, să vă folosim datele cu caracter personal pentru a măsura sau a înțelege conținutul preferat legat de articole și/sau programe și pentru a oferi conținut relevant pentru dumneavoastră; pentru a vă permite să participați la caracteristicile interactive ale serviciului nostru, atunci cand alegeți să faceți acest lucru; pentru a măsura sau a înțelege eficacitatea serviciilor furnizate dumneavoastră ori a publicității pe care o oferim dumneavoastră și altor persoane și pentru a vă oferi publicitate relevantă; și pentru a face sugestii și recomandări dumneavoastră și altor Utilizatori sau Clienți despre produse sau servicii care ar putea să vă intereseze pe dumneavoastră sau pe aceștia.

c. Candidați și Participanți pentru/în competiția noastră, în cadrul festivalului și alte producții media:

În legătură cu înscrierea, înregistrarea, participarea și/sau prezenta dumneavoastră de/la competiție s-au festival sau a altei producții media, vă putem colecta și prelucra datele cu caracter personal, inclusiv date cu caracter personal sensibile, așa cum sunt menționate în Secțiunea 2 de mai sus, în scopul înscrierii, preselecției, selecției, înregistrării, apariției sau participării dumneavoastră în astfel de producții sau înregistrări pentru respectivul program sau producție media și alte asemenea programe sau producții, precum și al comunicării cu dumneavoastră și alte persoane în legătură cu cele de mai sus, ca de altfel și pentru selectarea dumneavoastră în vederea participării în programe sau producții media ale Companiilor noastre Afiliate, acolo unde este cazul (referirile la toate acestea împreună se fac sub forma „în scopul participării în cadrul competiției/festivalului DRIVING HERO”).

(i) Candidați

Pe durata etapelor de înscriere, înregistrare, preselectie si selecție mai sus menționate va prelucram datele cu caracter personal, inclusiv datele cu caracter personal sensibile, așa cum sunt menționate în Secțiunea 2 de mai sus, în scopul evaluării calităților, calificarilor și în general a măsurii în care sunteți potrivit(ă) pentru participarea în competiția DRIVING HERO sau în alte producții media (sau în programe sau alte producții media ale Companiilor noastre Afiliate, acolo unde este cazul), ca de altfel și pentru a avea posibilitatea să vă contactăm și să decidem dacă sa încheiem un contract cu dumneavoastră în legătură cu potențială participare sau prezența dumneavoastră în respectivul program sau respectiva producție. Totodată, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a ne conforma prevederilor legale aplicabile, pentru executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte (spre exemplu, cand dumneavoastră completați un formular de înscriere în vederea participării/prezenței în cadrul unor competiții sau producții media) sau în interesul nostru legitim, astfel cum este menționat în continuare. Prelucrarea datelor cu caracter personal sensibile va fi întemeiată pe consimțământul dumneavoastră anterior și explicit.

(îi) Participanți

Pe durata etapelor participării dumneavoastră în competiția DRIVING HERO vă putem prelucra datele cu caracter personal, inclusiv datele cu caracter personal sensibile, așa cum sunt menționate în Secțiunea 2 de mai sus, în scopul participării în sau prezenței dumneavoastră la producție sau înregistrarea competiției sau a altor asemenea programe sau producții media, precum și în scopul comunicării cu dumneavoastră sau cu alte persoane în legătură cu această participare. Această prelucrare este bazată pe interesul legitim al DRIVING EXPERIENCE EVENTS S.R.L în legătură cu producția programelor de televiziune sau a altor producții media și pe executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte (spre exemplu, cand dumneavoastră completati un formular de înscriere sau semnați un acord/contract anterior momentului participării/prezenței în cadrul acestei competiție). Prelucrarea datelor cu caracter personal sensibile va fi întemeiată pe consimțământul dumneavoastră anterior și implicit.

(iii) Participări viitoare

DRIVING EXPERIENCE EVENTS S.R.L va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal în bazele sale de date pentru a le utiliza în cazul în care vor exista oportunități de colaborare viitoare care s-ar potrivi descrierii dumneavoastră. De exemplu, cu acordul dumneavoastră, vă vom prelucra datele cu caracter personal spre a vă lua în considerare în vederea unei potențiale participări în sezoane/edițiile viitoare ale programelor/competițiilor produse de DRIVING EXPERIENCE EVENTS S.R.L sau în alte programe/competiții produse de DRIVING EXPERIENCE EVENTS S.R.L sau de Companiile noastre Afiliate. Această prelucrare este bazată pe interesul legitim al DRIVING EXPERIENCE EVENTS S.R.L în legătură cu producția competiției sau a altor producții media. Vom păstra datele cu caracter personal sensibile (de exemplu, date privind sănătatea, date privind orientarea sexuala) în bazele noastre de date cu consimțământul dumneavoastră explicit în cazul în care nu vom avea un alt temei al prelucrării pentru a păstra aceste date (spre exemplu, atunci cand păstrarea datelor este cerută în vederea îndeplinirii unei obligații legale sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță). Furnizarea datelor cu caracter personal sensibile în vederea unor colaborări viitoare este voluntară și face obiectul consimțământului dumneavoastră. Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal doar atât timp cât va fi necesar.

De ce procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Contractele/acordurile noastre cu dumneavoastră

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci cand este necesar în vederea executarii unui contract încheiat de dumneavoastră cu DRIVING EXPERIENCE EVENTS S.R.L în următoarele situații:

Pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de părți;

Pentru furnizarea de servicii, livrarea de bunuri și efectuarea plăților în baza contractelor cu Partenerii comerciali;

Ca parte a oricărui contract încheiat cu DRIVING EXPERIENCE EVENTS S.R.L pentru înregistrarea, accesarea sau utilizarea serviciilor și bunurilor noastre și/sau pentru vizionarea în orice mod a competiției și a festivalului, inclusiv pe baza Termenilor și Condițiilor Website-ului sau prin accesarea în alt mod a oricărui conținut găsit pe acest Website; și

Ca parte a oricărui contract încheiat cu DRIVING EXPERIENCE EVENTS S.R.L pentru înscrierea, contribuția și/sau participarea dumneavoastră într-o competiție sau altă producție a DRIVING EXPERIENCE EVENTS S.R.L și/sau a Companiilor noastre Afiliate.

Îndeplinirea obligatiilor legale aplicabile

DRIVING EXPERIENCE EVENTS S.R.L prelucrează datele cu caracter personal ori de cate ori este necesar pentru a respecta obligațiile legale în vigoare, inclusiv în următoarele situații:

Verificarea identității dumneavoastră;

Realizarea de verificări în scopul prevenirii spălării banilor, prevenirii și detectării fraudelor și îndeplinirii altor obligații de verificare impuse de lege; și

Divulgarea datelor dumneavoastră cu caracter personal ca urmare a unei obligații legale (de exemplu, catre o autoritate publica sau o instanță de judecată).

Interesul nostru legitim

DRIVING EXPERIENCE EVENTS S.R.L considera că este în interesul său legitim (sau al unei terțe părți) să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal, după cum urmează:

Pentru a dezvolta, produce și/sau distribui programe audiovizuale (inclusiv programe finalizate sau probe/fragmente ale acestor programe) în scop comercial, inclusiv pentru a prelucra contribuțiile de tip “on-screen” (pe ecran) și “off screen” (în afara ecranului) din partea persoanelor fizice;

Pentru a selecta participantii în scopul participării competiția DRIVING HERO și pentru ca procesul de selecție sa fie bazat pe o decizie informata;

Pentru a asigura acuratete în conținutul programelor audiovizuale, a serviciilor și a bunurilor sale (de exemplu Website-urile, etc.);

Pentru a desfășura verificări rezonabile și proporționale cu natura și conținutul contractului încheiat sau pe care intenționăm să îl încheiem cu dumneavoastră sau pentru a verifica informațiile pe care ni le-ați furnizat înainte, pe parcursul sau după terminarea relației contractuale;

Pentru a evalua implicarea dumneavoastră continuă în programul sau programele în care contribuiți;

Pentru a desfășura verificări rezonabile și proporționale cu natura și conținutul programului respectiv, pentru a verifica informațiile pe care ni le-ați furnizat și/sau pentru a prelucra informațiile referitoare la capacitatea dumneavoastră de a participa în cadrul unui program;

Pentru a proteja interesele dumneavoastră vitale (de exemplu, ne vor fi necesare informații privind starea dumneavoastră de sanatate în cazul în care activitățile din cadrul programului implica un risc crescut, astfel încât să fim în măsură să vă oferim măsuri adecvate de protecție);

Pentru a răspunde oricăror întrebări sau sesizări primite din partea dumneavoastră;

Pentru a gestiona relația cu mandatarii care acționează în numele dumneavoastră;

Pentru a păstra înregistrări adecvate ale datelor, inclusiv pe data participării dumneavoastră într-o competiție; și

Pentru a vă oferi acces în vederea participării la înregistrarea în direct a competiției;

Pentru orice alte interese legitime ale DRIVING EXPERIENCE EVENTS S.R.L, cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese.

Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

În legătură cu vizitarea și/sau utilizarea de către dumneavoastră a Website-urilor, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, astfel cum sunt menționate în prezenta Notă de informare, cu consimțământul dumneavoastră. Ori de cate ori ne vom întemeia prelucrările pe consimțământul dumneavoastră ( de exemplu pentru utilizarea fișierelor de tip cookies; pentru comunicările comerciale care sunt realizate în baza consimțământului dumneavoastră, campanii promoționale ulterioare și alte informări de către sau în numele DRIVING EXPERIENCE EVENTS S.R.L, al Companiilor noastre Afiliate și/sau ai partenerilor noștri, etc.) vă vom solicita în mod separat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal aici menționate. Astfel veți fi îndreptățit să vă retrageți consimțământul în orice moment trimițând un e-mail la adresa contact@driving-experience.ro . Totodată, în cazul prelucrărilor realizate prin intermediul fișierelor de tip cookies și celor realizate prin intermediul tehnologiilor similare acestora, retragerea consimțământului se poate realiza și prin modificarea opțiunilor dumneavoastră realizate în platforma de gestionare a setărilor fișierelor cookies din cadrul Website-urilor ori în setarile din cadrul browserului.

În legătură cu înscrierea sau înregistrarea dumneavoastră în scopul participării în cadrul competiției noastre (și cele ale Companiilor noastre Afiliate) ne bazăm pe consimțământul dumneavoastră explicit pentru a vă prelucra datele cu caracter personal speciale, precum informații medicale, opinii politice, orientare sexuală și, atunci când este relevant pentru competiție, istoricul condamnărilor penale sau al infracțiunilor. În aceste situații vă vom solicita în mod separat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sensibile (de exemplu, fie printr-un câmp de bifat într-un formular, fie prin contactarea dumneavoastră prin intermediul poștei electronice). Astfel veți fi îndreptățit să vă retrageți consimțământul în orice moment trimițând un e-mail la adresa  contact@driving-experience.ro

Cu toate acestea, retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

Există circumstanțe în care putem prelucra date personale ale dumneavoastră fără consimțământul exprimat în prealabil, sub condiția respectării prevederilor legale în vigoare și a reglementărilor incidente.

Pentru situațiile în care am încheiat cu dumneavoastră un contract (inclusiv prin acceptarea termenilor și condițiilor Website-urilor), vom fi îndreptățiți să prelucrăm aceste date personale chiar dacă v-ați răzgândit ulterior în legătură utilizarea serviciilor disponibile pe Website-ul.

Pentru situațiile în care am încheiat cu dumneavoastră un contract pentru participarea în competitiile sau producțiile noastre, vom fi îndreptățiți să facem publică competiția sau producția chiar dacă v-ați răzgândit ulterior în legătură cu participarea dumneavoastră în cadrul programului sau al producției media.

În ceea ce privește Candidați sau Participantii, datorită faptului că aceștia vor putea apărea într-una dintre competițiile/producțiile noastre (sau ale Companiilor noastre Afiliate), vă rugăm să aveți în vedere că, în măsura permisă de lege, DRIVING EXPERIENCE EVENTS S.R.L sau terțe părți vor putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, în anumite situații, pe baza anumitor excepții prevăzute de dispozițiile legale privind protecția datelor cu caracter personal în legătură cu prelucrarea datelor personale în scopuri jurnalistice, exprimarea artistică și, în general, dreptul la liberă exprimare.

În aceleași condiții cu cele arătate mai sus, în funcție de caracterul sau natura unei anumite competiții sau al altei producții media, putem, de asemenea, să difuzăm sau să publicăm în alt fel fotografiile, înregistrările video, înregistrările audio sau înregistrări audiovizuale cu dumneavoastră.

De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în cadrul și în legătură cu anumite producții sau înregistrări și cu radiodifuzarea sau comunicarea publică a unor astfel de producții sau înregistrări pentru anumite scopuri jurnalistice, artistice și/sau literare.

Pentru evitarea oricărui dubiu, prevederile din aceasta Notă de informare nu afectează drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală referitoare la producții și înregistrări ale competiție sau altor producții media.

Prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scopuri jurnalistice („Excepția de jurnalism”)

DRIVING EXPERIENCE EVENTS S.R.L prelucrează datele cu caracter personal în scopuri jurnalistice, pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public justificat, respectiv pentru a oferi informații și/sau materiale cu caracter informativ care influențează societatea sau o comunitate, în conformitate cu valorile constituționale ale dreptului la liberă exprimare și informare și celelalte valori protejate de întreaga legislație audiovizuală, cu precădere Legea audiovizualului nr. 504/2002, Codul de reglementare a conținutului audiovizual (Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 220/2011), precum și cu respectarea reglementările și codurile aplicabile privind etica jurnalistică.

Astfel, prelucrarea datelor personale exclusiv în scopuri jurnalistice nu face obiectul prevederilor prezenței Note de informare, în special în ceea ce privește secțiunea Drepturile dumneavoastră de mai jos. În vederea asigurării unui echilibru între dreptul la protectia datelor cu caracter personal, libertatea de exprimare și dreptul la informare, prelucrarea în scopuri jurnalistice poate fi efectuată, dacă aceasta privește date cu caracter personal care au fost făcute publice în mod manifest de către persoana vizată sau care sunt strâns legate de calitatea de persoană publică a persoanei vizate ori de caracterul public al faptelor în care este implicată „prin derogare de la următoarele capitole din Regulamentul General privind Protectia Datelor: a) capitolul II – Principii; b) capitolul III – Drepturile persoanei vizate;…”.( art. 7 din Legea nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului General privind Protectia Datelor).

4. Cum și cui divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal

În cadrul Companiei, doar un număr limitat de membri ai personalului au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal conform principiului nevoii de a cunoaște (”on a need to know basis”). Acești membri ai personalului sunt supuși unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal. Măsuri tehnice și organizatorice adecvate sunt luate pentru protecția datelor cu caracter personal. Membrii personalului Companiei au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai la instrucțiunile Companiei și, dacă este necesar, în legătură cu responsabilitățile de serviciu.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, inclusiv:

(i) furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic Companiei pentru suport IT, de securitate și resurse comerciale;

(îi) parteneri de afaceri, furnizori și subcontractanți pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră (inclusiv abonamente la serviciile noastre);

(iii) terte societăți de producție, echipe de producție sau coproducator împreună cu care realizam competiția și/sau orice alta producție media;

(iv) terți agenția, furnizori de bilete/tichete, alți furnizori ori organizații asociate acestora, în scopul facilitării înscrierii, înregistrării, consultării/contactarii sau nominalizării dumneavoastră în legatura cu programul în care ați fi interesat să participați. În orice caz, atunci când utilizăm terțe părți pentru scopurile menționate în aceasta Secțiune 4 (iv) divulgăm doar acele elemente ale datelor dumneavoastră cu caracter personal care sunt necesare prestării serviciului respectiv cât dumneavoastră;

(v) agenții de publicitate și rețelele de publicitate care solicită informațiile dumneavoastră pentru a selecta și a difuza anunțuri publicitare relevante pentru dumneavoastră. Noi nu divulgam agentiilor de publicitate informații despre persoane care pot fi identificate, dar le vom furniza informații agregate despre Utilizatorii noștri (de exemplu, putem informa că 500 de bărbați/femei cu vârsta sub 30 de ani au dat click pe reclama lor într-o anumită zi). De asemenea, putem utiliza astfel de informații agregate pentru a ajuta agențiile de publicitate să ajungă la tipul de public pe care îl vizează. Putem să folosim informațiile cu caracter personal pe care le-am colectat de la dumneavoastră pentru a respecta dorințele agențiilor de publicitate prin afișarea mesajelor lor publicitare publicului vizat;

(vi) furnizorii de servicii de analiză și de motoare de căutare care ne ajută în îmbunătățirea și optimizarea Website-urilor noastre.

În orice caz, atunci când utilizăm terțe părți pentru scopurile menționate în această Secțiune 4 divulgăm doar acele elemente ale datelor dumneavoastră cu caracter personal care sunt necesare scopului urmărit.

Compania poate dezvălui, de asemenea, date cu caracter personal unor consultanți externi (de exemplu, avocați, contabili, auditori), dacă este necesar.

În unele cazuri, putem dezvălui date cu caracter personal Companiilor noastre Afiliate pe baza principiului nevoii de a cunoaște (”on a need to know basis”). În cazul Candidaților și/sau Participanților la competiția DRIVING HERO și/sau alte producții media, vom divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv datele cu caracter personal sensibile, astfel cum sunt menționate în Secțiunea 2 de mai sus, către Companiile noastre Afiliate, pe baza consimțământului dumneavoastră. În acest sens am implementat garanții adecvate în relația cu afiliatii nostri pentru a securiza aceste dezvăluiri de date cu caracter personal.

Am putea partaja date cu caracter personal cu Companiile noastre Afiliate și cu alte terțe părți în contextul anumitor tipuri de tranzacții, inclusiv în contextul tranzacțiilor care implică o schimbare a controlului asupra Companiei, vânzarea substanțială a tuturor activelor sale sau restructurări comerciale.

Compania dorește să efectueze o evaluare prealabilă adecvată în selectarea terțelor părți furnizori de servicii și impune acestor furnizori de servicii să mențină măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal și pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform instrucțiunilor Companiei. Furnizorii de servicii vor avea dreptul să utilizeze subcontractanți în furnizarea serviciilor către Companie, cu condiția ca subcontractantul să respecte aceleași obligații de protecție a datelor ca și furnizorii de servicii.

5. Stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și transferurile din străinătate

Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm sunt stocate în Uniunea Europeană („UE”) și în Spațiul Economic European („SEE”). Cu toate acestea, informațiile colectate de terțe părți prin intermediul fișierelor de tip cookies vor servi, în general, traficului dintr-un centru de date care se află cel mai aproape de locul de unde provine traficul. Aceasta înseamnă că astfel de informații, inclusiv traficul publicitar, pot fi gestionate de servere situate în UE sau SEE și pot fi transferate în afara SEE. Pentru mai multe informații, consultați Politică privind fișierele de tip cookies la www.romaniadrivingexperience.ro/politica-cookie/.

În plus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate și stocate într-o locație din afara UE și SEE. când datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate din propria țară în altă țară, legile și regulile care protejează datele dumneavoastră cu caracter personal din țara către care sunt transferate informațiile dumneavoastră pot fi diferite (sau pot oferi o protecție mai redusă) față de cele din țara în care lucrați. Ori de cate ori se va întâmpla această Compania va efectua o evaluare prealabilă adecvată în selectarea terțelor părți către care se vor transfera datele personale, precum și a cadrului juridic aplicabil în țara către care sunt transferate datele dumneavoastră personale și va implementa măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal și pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform prevederilor legale aplicabile.

Intenționăm să nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE dacă nu exista protecții adecvate, incluzând:

(i) o decizie privind caracterul adecvat emisă de Comisia Europeană cu privire la țară sau țările de destinație;

(ii) reguli corporatiste obligatorii corespunzătoare;

(iii) un cod de conduită aprobat, împreună cu angajamentele obligatorii și executorii ale operatorului de date sau persoanei împuternicite de către operatorul de date din țara aflată în afara UE și SEE;

(iv) un mecanism de certificare aprobat, împreuna cu angajamentul obligatoriu și executoriu al operatorului de date sau al persoanei împuternicite de către operatorul de date dintr-o țară din afara UE și SEE de a aplică garanțiile corespunzătoare; sau

(v) clauze contractuale standard UE aprobate de Comisia Europeană.

6. Drepturile dumneavoastră

Puteți sa ne solicitați să vă confirmăm dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi, să vă furnizăm o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal și/sau să le corectăm. În anumite circumstanțe, aveți dreptul să ne solicitați să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal sau, în baza dreptului la portabilitate, să ne cereti să transferăm o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal către dumneavoastră sau către alte entități. Aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune unor prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, utilizarea prelucrării în scopuri de marketing direct sau anumitor decizii luate numai prin prelucrare automatizată (inclusiv crearea de profiluri). În cazul în care v-am solicitat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ fără efecte negative asupra dumneavoastră. În cazul în care prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal deoarece avem un interes legitim în a proceda astfel (după cum s-a explicat mai sus), aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune acestei prelucrări. De asemenea, aveți dreptul să restricționați prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite circumstanțe.

Rețineți faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații se fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal; de exemplu, dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele și drepturile dumneavoastră fundamentale. Pe lângă acestea, dreptul de ștergere a datelor cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care ne-am afla în imposibilitatea de a executa obligațiile contractuale asumate față de dumneavoastră sau dacă avem o obligație legală sau un interes legitim să păstrăm datele respective. Va trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți alte detalii care să ne ajute să răspundem cererii dumneavoastră ori de câte ori vă veți exercită unul dintre drepturile aici menționate. Vom analiza și răspunde cererii dumneavoastră în termenii stabiliți de prevederile legale aplicabile. Nu vom percepe o taxă pentru a răspunde cererii dumneavoastră cu excepția cazului în care acest lucru este permis de lege și, în cazul în care se percepe o astfel de taxă, aceasta va fi rezonabilă și proporțională cu cererea dumneavoastră.

În aceeași masura aveți dreptul de a depune o reclamație la autoritățile de supraveghere privind protecția datelor din statul membru al Uniunii Europene în care locuiți, în care lucrați sau în care a avut loc presupusă încălcare a legii privind protectia datelor.

7. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât este necesar, în conformitate cu Politica noastră privind Păstrarea Datelor, pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta Notă de informare și/sau impusă de legislația aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane). De exemplu, dacă sunteți un Partener comercial, vă vom păstra datele cu caracter personal pe perioada exercitării relației contractuale cu dumneavoastră. În cazul în care avem o relație comercială continua cu dumneavoastră în calitate de Partener comercial (de exemplu în cazul în care putem utiliza aceleași date cu caracter personal în relații contractuale separate cu dumneavoastră), vom continua să păstrăm aceste date cu caracter personal până la încetarea relației noastre comerciale și pentru perioada minimă de păstrare impusă de lege, sub rezerva Politicii noastre privind Păstrarea Datelor. Dacă doriți mai multe informații despre cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa  contact@driving-experience.ro. Vă rugăm să aveți în vedere că putem prelucra oricare dintre datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul anonimizarii acestora fără a vă anunța în prealabil.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

8. Securitatea datelor

Păstrăm datele dumneavoastră pe serverele noastre și pe servere găzduite de terțe părți (inclusiv serviciilor de cloud ale terțelor părți cloud – ”cloud-based services”). Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul neautorizat. Am intrat în relații contractuale cu terțe părți care oferă servicii de găzduire și aceste contracte includ obligații privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal. Toate tranzacțiile de plată vor fi criptate, conform standardelor practicate de operatorii de plată colaboratori (de exemplu, utilizând protocolul TLS). Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității tuturor mijloacelor de autentificare (de exemplu, parole) utilizate de dumneavoastră pentru a accesa și/sau utiliza Website-urile noastre.

Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deși vom face tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta securitatea datelor dumneavoastră transmise pe Website-urile noastre; orice transmisie se face pe propriul dumneavoastră risc. După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

9. Confidențialitatea datelor minorilor

Ne asumăm obligația de a proteja confidențialitatea datelor cu caracter personal ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă ai mai puțin de 16 ani, te rugăm să obții în prealabil de la părinții sau tutorele tău permisiunea de a ne oferi aceste date cu caracter personal. În consecință, ne rezervam dreptul de a întreprinde măsuri rezonabile pentru a verifica acest fapt, inclusiv de a-i contacta pe părinții sau tutorele tău pentru a confirma consimțământul lor.

10. Fișierele de tip Cookie și widgeturi de comunicare socială

Website-urile utilizează fișiere de tip Cookie pentru a vă distinge de ceilalți utilizatori ai altor site-uri web. Acest lucru ne ajută să vă oferim o experiență bună atunci când navigați pe Website-urile noastre și ne permite, de asemenea, să ne îmbunătățim Website-ul. Această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră exprimat pe Website-urile noastre, prin intermediul platformei care gestionează opțiunile dumneavoastră privind utilizarea fișierelor de tip cookies sau prin setările din browserul dumneavoastră. Pentru informații detaliate despre fișierele de tip cookies și tehnologiile asimilate acestora pe care le folosim, cât timp le folosim și despre scopurile pentru care le folosim, consultați Politica noastră privind fișierele de tip cookie la www.romaniadrivingexperience.ro/politica-cookie/.

Website-urile noastre pot include funcții de distribuire a conținutului și de comunicare socială puse la dispoziție de terțe părți, cum ar fi, dar fără a se limita la: Facebook, Whatsapp, Telegram, X (fosta Twitter), TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube etc. Aceste funcții pot colecta informații despre dumneavoastră, cum ar fi, dar fără a se limita la, adresa IP și Website-urile pe care le vizitati, și pot seta un fișier de tip cookie pentru a le permite să funcționeze corect. Prelucrarea acestor informații prin intermediul interacțiunilor cu aceste caracteristici este realizată de Companie împreună cu aceste societăți terțe, în calitate de operatori asociați, și este guvernată de prezenta Notă de Informare și de nota de informare/politică privind confidențialitatea a companiei care le furnizează funcțiile menționate anterior (consultați secțiunea privind drepturile dumneavoastră de mai sus).

11. Linkuri către alte website-uri

Website-ul nostru pot furniza linkuri către website-uri pe care Compania nu le controlează. După ce faceți click pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat(ă) către Website-ul terței părți. Dacă vizitați oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizați politicile lor privind confidențialitatea. Nu suntem responsabili pentru politicile și practicile altor companii. Compania noastră nu controlează și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea și notele de informare sau practicile website-urilor sau serviciilor terțelor părți.

12. Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați un drept, puteți contacta Responsabilul cu Protectia Datelor în DRIVING EXPERIENCE EVENTS S.R.L la adresa  contact@driving-experience.ro.

Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat), numere de asigurare socială sau informații legate de cazierul penal atunci cand ne contactați.

Putem actualiza aceasta Notă de informare din când în când și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe site-urile noastre web enumerate în Secțiunea 1 de mai sus. În cazul în care ne-ați furnizat datele dumneavoastră de contact și ne-ați autorizat să vă contactăm, vă vom anunța dacă modificăm aceasta Notă de informare în mod substanțial. Vă rugăm să consultați această Notă de informare periodic pentru orice modificări.